Sedmica prevencije nastanka karcinoma grlića materice

Objavio/la admin, u kategoriji: Novosti, Opšta ginekologija
Sedmica prevencije nastanka karcinoma grlića materice

U zemljama Evrope u posljednjoj sedmici januara obilježava se sedmica prevencije raka grlića materice. Ovo oboljenje može se spriječiti samo ukoliko se redovno obavlja ginekološki pregled, bar jednom godišnje.

Procjenjuje se da više od 311 000 žena umre od karcinoma grlića materice svake godine. Od ovih smrtnih slučajeva, 91% se događa u zemljama u razvoju i nisko razvijenim zemljama. Demografske promjene i nedostatak preventivnih programa predviđa broj smrtnih slučajeva koji će dostići godišnje 460 000 do 2040. godine.

Karcinom grlića materice je najčešći ginekološki karcinom na svijetu. Javlja se kod žena starosti od 35 do 55 godina, a u posljednje vrijeme oboljevaju i mlađe žene.

Humani papiloma virusi visokog rizika uzročnici su ovog oboljenja a najčešće su to HPV 16 i 18, međutim pored HPV infekcije potrebni su i dodatni riziko faktori.

Faktori rizika za nastanak karcinoma grlića je najčešće nedostatak probira za karcinom grlića materice (zemlje koje imaju programe probira i prevencije nastanka karcinoma grlića materice imaju manju incidencu ovog oboljenja).

U veoma važne faktore rizika ubrajaju se česte, dugotrajne i ne liječene infekcije grlića materice od strane onkogenih bakterija. Povezanost između zapaljenja grlića materice može, dakle, biti posljedica bakterijske infekcije koja utiče na perzistentnost HPV infekcije.

Stres, pušenje, pad imuniteta i učestalo mjenjanje partnera, naime žene koje puše imaju 2-3X veći rizik da razviju visoki stepen cervikalne intraepitelne lezije (CIN III) ili invazivni karcinom.

Dugotrajno uzimanje oralne hormonske kontracepcije (OHK) je također rizikofaktor pa tako žene koje su HPV pozitivne na visoki rizik i uzimaju OHK imaju 4Xveću incidencu u odnosu na žene koje su HPV pozitivne i ne uzimju OHK.

Kod većine žena koje su HPV pozitivne infekcija se spontano povlači, ali kod pacijentica sa perzistentnom HPV infekcijom mogu razviti preinvazivne cervikalne lezije. Iz takvih lezija tokom nekog vremena se razvija karcinom grlića materice. Brzina razvoja karcinoma također zavisi od rizikofaktora.

Simptomi koji se javljaju kod karcinoma grlića materice su veoma rijetki ili ih i nema u početnom stadiju, dok kod uznapredovalog su krvarenje i bolovi te nespecifična vaginalna sekrecija.

Prekancerozne lezije  (Cervikalne intraepitelne lezije) CIN također su promjene koje nemaju simptome i jedino se mogu pronaći redovnim papa testom i Kolposkopijom.

Preventivni ginekološki pregledi, Papa test, Kolposkopija i HPV tipizacija su osnova za pregled, dijagnozu i sprječavanje nastanka naprednih formi karcinoma grlića materice.

I napredne forme karcinoma grlića materice danas se uspješno liječe, samo je kvalitet života žene narušen i stepen izlječenja manji, dok je kod ranog oblika stepen izlječenja 99%.

 

U Ginekološkom centru ,,Dr Mahira Jahić“ možete uraditi vaš Papa test, Kolposkopiju i HPV tipizaciju.

© 2024 Ginekološki centar Dr. Mahira Jahić
Dizajn i programiranje: Jellymetrics d.o.o. Tuzla