Krioterapija

 Procedura traje 5 do 10 minuta.

#

Krioterapija je metoda koja se koristi kod liječenja grlića materice. To je lokalno zamrzavanje oboljelog tkiva i nije praćeno bolovima niti krvarenjem.

Promjene na grliću koje zahtijevaju liječenje zamrzavanjem su:

  • Ektopija (ranica na grliću)
  • Hronični cervicitisi (ponavljane upale grlića materice)
  • Kondilomi
  • HPV infekcije
  • ASCUS (Atipične skvamozne ćelije)
  • CIN I (Cervikalna intraepitelna lezija lakšeg stepena)
© 2024 Ginekološki centar Dr. Mahira Jahić
Dizajn i programiranje: Jellymetrics d.o.o. Tuzla