3D/4D ultrazvučni pregledi

Utvrđivanje trudnoće, procjena neurološkog razvoja.

#

Ultrazvuk je neinvazivno dijagnostičko sredstvo koje ginekologu omogućava
direktno i neposredno posmatranje ploda u materici.

Pregled se radi za pouzdano utvrđivanje trudnoće, analiza građe i otkrivanje
eventualnih anomalija ploda. Ovim pregledom se može procijeniti neurološki razvoj ploda.

U kasnijim fazama trudnoće, omogućeno je posmatranje cijelog spektra ponašanja ploda uključujući mimiku lica i ciljano ponašanje ekstremiteta.

© 2024 Ginekološki centar Dr. Mahira Jahić
Dizajn i programiranje: Jellymetrics d.o.o. Tuzla