Naš tim

Saznajte više o našem timu kojeg čine dokazani stručnjaci.

Prof. dr. Mahira Jahić

Prof. dr. Mahira Jahić

Prof. dr. med. sc. Mahira (rođ. Nurkić) Jahić specijalista ginekologije i akušerstva 1995. godine diplomira na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva polaže na UKC Tuzla, Ginekološko-akušerska klinika 2002. godine. Od 2014. godine je stiče zvanje Vanrednog Profesora na predmetu Ginekologija i akušerstvo Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Autor je i recenzent brojnih stručnih i naučnih radova, knjiga i medicinskih časopisa.

Procedura rezervacije termina je jednostavna. Popunite kratki obrazac i naše osoblje će vas kontaktirati u što kraćem roku.

Prim. dr. Lejla Kamerić

Prim. dr. Lejla Kamerić

Prim. dr. sc. Lejla Kamerić rođena 20.03. 1971. godine u Tuzli. 1996.g diplomirala na Medicinskom fakultet u Tuzli. Nakon završenog pripravničkog staža i položenog stručnog ispita, 1997. godine zapošljava se na Ginekološko-akušerskoj klinici u Tuzli gdje i danas radi. Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva započinje 2000. godine, a završava u decembru 2005. godine. Magistarski rad pod nazivom «Ishod trudnoće i porođaj kod trudnica sa EPH-gestozom» odbranila je u junu 2008. godine. U februaru 2018. godine odbranila je Doktrosku disertaciju pod nazivom “Dopplerska mjerenja arterije uterine kao prediktori ishoda trudnoće sa faktorima rizika za nastanak preeklampsije”.

© 2023 Ginekološki centar Dr. Mahira Jahić
Dizajn i programiranje: Jellymetrics d.o.o. Tuzla