Fetalni skrining

Jedna od metoda ranog otkrivanja anomalija ploda.

#

Između 11. i 13.+ 6 nedjelja trudnoće izvodi se ovaj vrlo bitan ultrazvučni pregled kojim se mogu otkriti ultrazvučni biljezi za određene hromosomopatije, ali i otkriti anomalije i abnormalnosti fetusa.

Ovaj period je veoma bitan za pregled jer je plod tada formiran i na njemu se vide: glava, trup, ruke, noge, srce, bubrezi, mokraćna bešika i moguća je analiza cijelog ploda.

Stopa detekcije Daunovog sindroma je 76,8% (raspon 71-90%) sa lažno pozitivnom stopom 4,2%.

Ukoliko trudnica spada u kategoriju s niskim rizikom (s obzirom na godine) i ukoliko su ultrazvučni biljezi negativni, dalje mjere se ne preporučuju.

Ukoliko trudnica želi još tačniju kontrolu, uz ovaj ultrazvuk može putem krvi učiniti neinvazivnu prenatalnu dijagnostiku, npr. kombinirani rani prenatalni test.

#
© 2024 Ginekološki centar Dr. Mahira Jahić
Dizajn i programiranje: Jellymetrics d.o.o. Tuzla