Krioterapija

Objavio/la admin, u kategoriji: Opšta ginekologija, Savjeti
Krioterapija

Krioterapija uspješno liječi prekancerozne promjene na grliću maternice Zahvat je kratkotrajan, bezbolan i veoma rijetko praćen komplikacijama, a izvodi se u ambulantnim uvjetima bez posebne pripreme pacijentice.

Prekancerozne lezije, ili promjene koje prethode karcinomu grlića maternice, polazna su osnova za nastanak karcinoma.

Te promjene su ASCUS (atipične skvamozne lezije), CIN I (cervikalna intraepitelna lezija lakšeg stepena), CIN II (cervikalna intraepitelna lezija umjerenog stepena) i CIN III (cervikalna intraepitelna lezija visokog stepena).

Nastaju kao posljedica HPV infekcije. Sprečavanjem njihovog širenja, u većini slučajeva, sprečava se nastanak karcinoma grlića maternice. Čisti HPV virus Preporuke za tretman zavise od stepena promjene.

Za promjene na grliću koje su nižeg stepena, kao što su ASCUS i CIN I, preporučuje se praćenje i krioterapija. Prilikom praćenja smatra se da se regresija ASCUS lezije dogodi u 68, CIN I u 47,4, a progresija u veći stepen u 7,1 posto slučajeva.

Krioterapija, kao metoda liječenja prekanceroznih promjena, zauzima istaknuto mjesto zbog veoma brzog i efikasnog terapijskog učinka koju ne prate dodatne komplikacije.

Učinak je veoma visok i iznosi od 70 do 90 posto. Ono što je važno je da se ovom intervencijom čisti HPV virus, pa do negativizacije na virus dolazi kod 80 posto žena koje su bile podvrgnute intervenciji.

Metodu ne prate dodatne komplikacije. Sam zahvat je kratkotrajan, bezbolan i veoma rijetko praćen komplikacijama. Izvodi se u ambulantnim uvjetima, a posebna priprema pacijentice nije potrebna.

Metoda podrazumijeva lokalno zamrzavanje oboljelog tkiva, a to nije praćeno bolovima niti krvarenjem. Sama procedura traje pet do 10 minuta.

Promjene na grliću, koje zahtijevaju liječenje zamrzavanjem, su: ektopija (ranica na grliću), hronični cervicitisi (ponavljane upale grlića maternice), kondilomi, HPV infekcije, ASCUS (atipične skvamozne ćelije), CIN I (cervikalna intraepitelna lezija lakšeg stepena).

Nalazi koji su potrebni za intervenciju su: PAPA test, kolposkopski pregled, vaginalni i cervikalni bris na bakteriološki i ABG, HPV tipizacija. Nakon intervencije javlja se obilan vodenast iscjedak koji može trajati dvije do tri sedmice.

Reproduktivna sposobnost žene Epitelizacija grlića postiže se kod 80 posto pacijentica nakon šest sedmica, a kod svih žena nakon tri mjeseca. Poslije intervencije seksualni odnos ne preporučuje se četiri sedmice, nakon čega treba koristiti kondom do prvog menstrualnog krvarenja.

Također, ne preporučuju se vaginalna ispiranja, kreme, ulja ili vaginalna terapija. Poslije intervencije grlić dobija izgled kao kod žene koja nije rađala.

Ono što je važno, je da nakon provedene krioterapije, kod velikog broja žena grlići, koji su bili izmijenjeni, polsije osam sedmica od terapije, vraćaju se u normalne, dobro epitelizirane, koji luče čistu, acelularnu, rastezljivu sluz, za razliku od guste ne rastezljive koju žena ima prije intervencije.

Zahvat ne narušava niti ugrožava reproduktivnu sposobnost žene, a stenoze grlića i infertilitet nisu zabilježeni.

© 2024 Ginekološki centar Dr. Mahira Jahić
Dizajn i programiranje: Jellymetrics d.o.o. Tuzla