Beta HCG – pokazatelj trudnoće

Objavio/la prof. dr. Mahira Jahić, u kategoriji: Trudnoća
Beta HCG – pokazatelj trudnoće

Beta HCG – humani horionski gonadotropin je protein kojeg luči tkivo posteljice, a naziva se i hormonom trudnoće. Najvažnija mu je funkcija podrška žutom tijelu u jajniku koje u prvih sedam do devet nedelja trudnoće luči hormon progesteron (tzv. čuvar trudnoće).

Progesteron je hormon kojeg smatramo zaštitnikom trudnoće i veoma je bitan u ranoj trudnoći jer održava miometrij (mišić maternice) u stanju relaksacije, onemogućavajući tako pojavu kontrakcija maternice koje bi mogle dovesti do spontanog pobačaja. Zbog toga prilikom pojave simptoma prijetećeg pobačaja kao što su krvarenje, iscjedak, bolovi pri dnu trbuha ili prisutnost određenih anomalija maternice koje bi mogle dovesti do prijevremenih kontrakcija savjetuje se nadomjesna terapija progesteronom.

Beta HCG se u krvi može naći oko 8 do 10 dana nakon ovulacije (što može varirati) te dan nakon začeća.

Određivanje beta HCG

Vađenjem krvi na beta HCG rana trudnoća se u 5% žena može dokazati već negdje oko 22-og dana ciklusa, a u svih žena oko 28-og dana ciklusa. Vrijednosti beta HCG-a nam ne mogu reći da li je trudnoća uredna ili patološka.

Testovi na trudnoću iz urina imaju osjetljivost od 10-50 IU HCG-a i pozitivni su 14 dana nakon inseminacije ili aspiracije, ukoliko je nastupila trudnoća.

U normalnoj trudnoći svakih 1-2 dana razina beta HCG-a u krvi se okvirno udvostručuje. Porast beta HCG-a i razine progesterona s visokom sigurnošću upućuju na urednu kliničku trudnoću. Ona se dokazuje kad se ultrazvukom prikaže gestacijska vrećica u maternici, najranije 31-og dana ciklusa. Tada je razina HCG-a viša od 1000-1500 IU/L. Na kraju 6. sedmice trudnoće (u drugoj sedmici izostanka menstruacije), razina β HCG je iznad 6000 IU/L, na UZV se vidi par mm veliki embrij i mogu se vidjeti otkucaji srca.

Ukoliko se ne vidi gestacijska vrećica uz beta-HCG veći od 2,000 mIU/L, čak 19 puta je veća vjerovatnost izvanmaternične trudnoće, a iznad 3000 mIU/L vjerovatnost izvanmaternične trudnoće raste 70 puta.

Negativan beta HCG varira od laboratorija do laboratorija, ali obično je to  vrijednost od 0 do 5 IU/L.

Prosječna vrijednost Beta HCG-a po sedmicama  trudnoće:

Treća sedmica: 5-50

Četvrta sedmica: 3 – 426

Peta sedmica: 19 – 7.340

Šesta sedmica: 1.080 – 56.500

Sedma i osma sedmica:  7.650 – 229.000

Deveta do dvanaeste sedmice:  25.700 – 288.000

Trinaesta do šesnaeste sedmice:  13.300 – 254.000

Sedamnaesta do dvadesetčetvrte sedmice:  4.060 – 165.400

Dvadesetpeta do četrdesete sedmice: 3.640 – 117.000

Vrijednost beta HCG-a veća od očekivane može upućivati na višeplodnu trudnoću ili da je žena u većoj nedelji trudnoće od izračunatog.

 

© 2024 Ginekološki centar Dr. Mahira Jahić
Dizajn i programiranje: Jellymetrics d.o.o. Tuzla