HPV skrining, PCR i tipizacija

Provjera da li je prisutan human papillomavirus.

#

HPV skrining je test koji sa sigurnošću utvrđuje da li postoji HPV ili ne. Uzimanje brisa je bezbolan postupak koji podrazumjeva uzimanje uzorka sekreta grlića koji se u transportnom mediju dostavlja u mikrobiološku laboratoriju.

Dijagnostika HPV-a koja se vrši metodom molekularne dijagnostike, pomoću real-time PCR metode, koja je ujedno i najosjetljivija metoda genotipizacije ovog virusa

HPV tipizacija je postupak koji se preporučuje u primarnom probiru za karcinom grlića maternice kod žena starijih od 30 godina te kod žena koje imaju abnormalan PAPA test kao i u praćenja poslije konizacije.

© 2024 Ginekološki centar Dr. Mahira Jahić
Dizajn i programiranje: Jellymetrics d.o.o. Tuzla