Color doppler test

Radi se nakon 20. sedmice trudnoće

#

Popularno color-doppler ili obojeni doppler, ultrazvučna je metoda koja koristeći dopplerov učinak omogućuje prikaz promjena u brzini protoka krvi kroz krvne žile nekog organa.

Zbog specifičnosti u razvitku feto-maternalnih krvnih žila obojeni Doppler se
preporučuje učiniti tek nakon 20. sedmice trudnoće. Izuzetak je jedino sumnja na anomalije fetalnog srca ili krvnih žila.

Color doppler u trudnoći treba raditi u sljedećim situacijama:

  • hipertenzija (preeklamsija/eklampsija) u sadašnjoj ili prethodnim trudnoćama,
  • sumnja na zastoj rasta djeteta u sadašnjoj trudnoći,
  • niska porodjajna težina djeteta u prethodnim trudnoćama,
  • intrauterina smrt djeteta u prethodnim trudnoćama,
  • abnormalnosti u srčanoj frekvenciji djeteta,
  • višeplodne trudnoće s diskordantnim rastom,
  • sumnja na anomalije srca ili krvno-žilnog sistema u djeteta.
#
© 2024 Ginekološki centar Dr. Mahira Jahić
Dizajn i programiranje: Jellymetrics d.o.o. Tuzla