prim. dr. Lejla Kamerić

Specijalista ginekologije i akušerstva

#

Prim. dr. sc. Lejla Kamerić rođena 20.03. 1971. godine u Tuzli. 1996.g diplomirala na Medicinskom fakultet u Tuzli.

Nakon završenog pripravničkog staža i položenog stručnog ispita, 1997. godine zapošljava se na Ginekološko-akušerskoj klinici u Tuzli gdje i danas radi.

Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva započinje 2000. godine, a završava u decembru 2005. godine.

Postdiplomski studij na Medicinskom fakultetu u Tuzli upisala je 2002. godine, a završila 2005. godine.

2001. godine je boravila u Općoj bolnici Sveti Duh u Zagrebu, gdje je uspješno pohađala i završila Poslijediplomski tečaj stalnog usavršavanju ultrazvuka u ginekologiji i porodništvu.

Magistarski rad pod nazivom «Ishod trudnoće i porođaj kod trudnica sa EPH-gestozom» odbranila je u junu 2008. godine.

U junu 2011. godine je bila učesnik kursa I kategorije „3D-4D škola ultrazvuka u OB/GIN sa međunarodnim učešćem“ održanom u Banjaluci.

Pohađala je poslijediplomski tečaj I kategorije Minimalno invazivne ginekološke kirurgije „Kurt Semm“ u Zaboku 2014. godine, a 2015. godine u Sisku položila završni ispit nakon pohađanog tečaja. Bila je učesnik mnogobrojnih domaćih kao i međunarodnih simpozijuma i kongresa.

Autor je kao i koautor više radova. Na Katedri za ginekologiju i akušerstvo Medicinskog fakulteta u Tuzli radi u svojsvu stučnog saradnika iz prakse.

Za dugogodišnji uspješan rad i postignute posebne rezultate na zaštiti zdravlja stanovništva kao i razvoju zdravstva 2016.g. dodijeljen joj je naziv Primarijus.

U februaru 2018. godine odbranila je Doktrosku disertaciju pod nazivom „Dopplerska mjerenja arterije uterine kao prediktori ishoda trudnoće sa faktorima rizika za nastanak preeklampsije“.

© 2024 Ginekološki centar Dr. Mahira Jahić
Dizajn i programiranje: Jellymetrics d.o.o. Tuzla